Δ.Σ. 2022-2023

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ – ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΈΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΥ ΜΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΑΝΔΡΟΥ  ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ –  ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΦΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Δ.Σ. 2021-2022

ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΥ ΈΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & Δ.Ι.Α. ΑΝΔΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΈΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Δ.Σ. 2019-2021

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΤΑΜΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΥ ΈΦΟΡΟΣ Β’ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
DIANA THERMIOTIS ΈΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Δ.Σ. 2017-2019

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΣΩΡΟΥΛΑ ΤΑΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & Β’ ΈΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & Β΄ ΈΦΟΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

Δ.Σ. 2016-2017

Λεωνίδας Πολέμης Πρόεδρος
 Ιωάννα Χαλά Αντιπρόεδρος & Έφορος Εγκαταστάσεων
Λεονάρδος Λουλούδης Γενικός Γραμματέας
Δάφνη Σωρούλα Ταμίας
Στέλιος Μαρκουίζος Γενικός Έφορος Αθλητισμού
Μάκης Κουρτέσης Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης & Εστιατορίου
Γιάννης Καραουλάνης Έφορος Ιστιοπλοϊας Τριγώνου
Μαριάννα Φωτοπούλου Έφορος Επικοινωνίας
Αλέξανδρος Σταματιάδης Μέλος Δ.Σ.
Γιώργος Στεφάνου Μέλος Δ.Σ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2013 — ΝEΟ Δ.Σ.

Το Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκε η Γενική μας Συνέλευση, όπου ανακοινώθηκαν τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός της χρονικής περιόδου

Αύγουστος 2012 – Ιούλιος 2013. Ακολούθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2011 — ΝEΟ Δ.Σ.

Από τις αρχαιρεσίες της 13ης Αυγούστου 2011 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου με την κάτωθι σύνθεση:

Αντίκλεια Τρικόγλου Πρόεδρος
Λεωνίδας Πολέμης Αντιπρόεδρος Α’
Στέλιος Μαρκουίζος Αντιπρόεδρος Β’ & Υπεύθυνος Αγώνων
Τάσος Τσάμης Γενικός Γραμματεύς
Γιώργος Ράλλης Ταμίας
Βασίλης Σπηλιόπουλος Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης
Δάφνη Σωρούλα Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνων
Γιώργος Παλαιοκρασσάς Έφορος Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Φράγκη Λιούγκα Έφορος Εκδηλώσεων & Εγκαταστάσεων
Dieter Bartels Σύμβουλος Εκδηλώσεων
Σταυρινού Κάλλη Τεχνική Σύμβουλος

This post is also available in: Αγγλικα